Warunki reklamacji
REKLAMACJA
 
Wyróżniamy 2 typy reklamacji:
Reklamacja na towar uszkodzony pod czas transportu;
Reklamacja na towar wadliwy.
 
Poniżej opis działania przy każdej z powyższych reklamacji.
 
1. REKLAMACJA NA TOWAR USZKODZONY PODCZAS TRANSPORTU;
 
a) pogniecenie paczki / opakowań; 
b) podarcie paczki / opakowań;
c) zalanie paczki / opakowań; 
d) otwarta paczka / braki w paczce; 
e) bądź jakiekolwiek inne uszkodzenie wynikające ze złego przewożenia paczki; 
 
Abyśmy mogli rozpatrzeć gwarancję z tytułu uszkodzenia towaru pod czas transportu niezbędne jest: 
 •  wypełnienie protokołu szkody wraz z kurierem - każdy kurier ma obowiązek wypełnić protokół na wniosek odbierającego paczkę; (szczegółowe i dokładne wypełnienie protokołu będzie podstawą do reklamacji) 
 • bardzo pomocne są również zdjęcia uszkodzonej paczki / towaru – wtedy firma spedycyjna nie będzie mogła wnosić, że coś co jest w protokole nie jest prawdą;  
Po wypełnieniu protokołu oraz wykonaniu zdjęć należy powyższe dokumenty przekazać sprzedającemu w dwojaki sposób:
 • wysłać na adres e-mail: sklep@karolla.com w tytule: REKLAMACJA NA TOWAR USZKODZONY PODCZAS TRANSPORTU
    W e-mailu należy podać swoje imię i nazwisko, adres pod który miała być dostarczona paczka, numer telefonu;
 • bądź wysłać w formie listowej na adres: Karolla ul. Sienkiewicza 145 F 39-400 Tarnobrzeg.
   

Po uzyskaniu dokumentów, będziemy już z Państwem w stałym kontakcie i na bieżąco będziemy informować Państwa o przebiegu dalszego procesu reklamacyjnego

2. REKLAMACJA NA TOWAR WADLIWY;
 
a) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedawanej z ofertą. 
 
W szczególności jeśli rzecz sprzedawana:
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając zdjęcie, próbkę, wzór;
 • została wydana w stanie niezupełnym;  
b) Abyśmy mogli rozpocząć rozpatrywanie reklamacji z tytułu towar wadliwy niezbędne jest złożenie w formie e-mailowej lub listowej dokumentu, który można pobrać tutaj WNIOSEK REKLAMACYJNY
 
razem z wnioskiem proszę o dostarczenie:
 • oryginału dowodu zakupu - paragon, faktura – bez tego dokumentu reklamacja nie będzie rozpatrywana. 
 • zdjęcia, które ukazują wadę;  
Adres e-mailowy: info@karolla.com
Adres listowy: Karolla ul. Sienkieiwcza 145 F, 39-400 Tarnobrzeg
 
c) Po otrzymaniu powyższych dokumentów nasz zespół przeprowadzi wnikliwą analizę przekazanych dokumentów i ustosunkuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia wniosku reklamacyjnego.  
   
d) W przypadku, gdy do rozstrzygnięcia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie produktu do nas, klient zostanie o tym fakcie poinformowany. 
 
e) W przypadku uznania reklamacji: 
 
Klient ma prawo do:  
 • wymiany rzeczy na nową; 
 • zwrot pieniędzy za rzecz z wadami; 
Klien nie może:  
 • odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna, nie wpływa na użyteczność przedmiotu; 
 • odstąpić od umowy, tylko na część zakupionego towaru;  
i) Nie bierzemy odpowiedzialności za towar, który został uszkodzony z winy kupującego w przypadku: 
 • złego składowania towaru; 
 • złego użytkowania towaru;   
g) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winny użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Kupujący, również te wynikające z wcześniejszego przesłania towaru w celu rozpatrzenia reklamacji;
 
h) Roszczenia Kupującego o wymianę rzeczy na nową, bądź odstąpienia od umowy przedawnia się z upływem roku od momentu wydania rzeczy Kupującemu.
 
f) Jeżeli reklamacja zostanie uznana to koszty wymiany towaru na wolny od wad ponosi sprzedawca.
 
Umieszczone informacje nie wyłączają oraz nie ograniczają żadnych uprawnień Kupującego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami sprzedającego, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy. 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl